Przejdź do treści

Raporty

24.01.2020
Rezygnacja Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji
08.01.2020
Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały o rozpoznaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kunickiego