Przejdź do treści

Raporty

09.03.2020
Termin publikacji nowej strategii Spółki
28.02.2020
Powołanie Członka Zarządu
28.01.2020
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
24.01.2020
Rezygnacja Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji
08.01.2020
Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały o rozpoznaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kunickiego