Protektor

Walne zgromadzenie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r.

Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r. oraz o treści uchwał Walnego Zgromadzenia 

Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki wraz z projektami uchwał 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r. 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 3 marca 2022 r.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 3 marca 2022 r. 

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej oraz otrzymanie projektu uchwały 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Ok, rozumiem