Protektor

Walne zgromadzenie

Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E 

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Ok, rozumiem