Walne zgromadzenie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 3 marca 2022 r.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 3 marca 2022 r. 

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej oraz otrzymanie projektu uchwały 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Ok, rozumiem