Raporty Bieżące

Podpisanie z NCBR umowy o dofinansowanie projektu

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Złożenie wniosku do URPL dot. zgłoszenia produktu jako maski medycznej trójwarstwowej jednorazowej typu IIR

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Korekta raportu bieżącego nr 3/2021 „Nabycie akcji przez osobę blisko związaną” 

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu przez NCBR projektu Spółki do dofinansowania

Ok, rozumiem