Protektor

Raporty Bieżące

Odwołanie członka Zarządu i powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Rezygnacja z realizacji strategii Spółki w związku ze zmianą okoliczności

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Ok, rozumiem