Protektor

Dywidenda

Rok
obrotowy
Dzień
dywidendy
Dzień
wypłaty
dywidendy
Dywidenda
łącznie
[zł]
Dywidenda
na jedną
akcję [zł]
2020
2019
2018
2017 11 września 2018 11 grudnia 2018 2.282.592,00 0,12
2016 29 września 2017 13 października 2017 4.374.968,00 0,23
2015 26 września 2016 10 października 2016 5.896.696,00 0,31
2014 25 września 2015 9 października 2015 5.516.264,00 0,29
2013 26 września 2014 10 października 2014 5.135832,00 0,27
2012 - - - -
2011 - - - -
Ok, rozumiem