Istotne Transakcje Zawarte z Podmiotami Powiązanymi

Ok, rozumiem