Protektor

Informacje finansowe

 • Informacje finansowe
 • Wskaźniki finansowe
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Wyniki skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

100 361

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

2 873

Zysk (strata) brutto

1 254

Zysk (strata) z działalności zaniechanej

0

Zysk (strata) netto

-1 018

Aktywa razem

98 958

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

54 845

Zobowiązania długoterminowe

12 317

Zobowiązania krótkoterminowe

42 528

Kapitał własny

44 113

Kapitał zakładowy

9 572

Liczba akcji

19 021 600

Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję

0

Wyniki skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

93 760

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

624

Zysk (strata) brutto

2 769

Zysk (strata) z działalności zaniechanej

0

Zysk (strata) netto

873

Aktywa razem

93 560

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

48 454

Zobowiązania długoterminowe

11 571

Zobowiązania krótkoterminowe

36 883

Kapitał własny

45 106

Kapitał zakładowy

9 572

Liczba akcji

19 021 600

Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję

0

Wyniki skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

90 759

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

2 487

Zysk (strata) brutto

1 849

Zysk (strata) z działalności zaniechanej

0

Zysk (strata) netto

1 252

Aktywa razem

99 014

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

47 449

Zobowiązania długoterminowe

15 035

Zobowiązania krótkoterminowe

32 414

Kapitał własny

51 565

Kapitał zakładowy

9 572

Liczba akcji

19 021 600

Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję

0

Wyniki skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

99 715

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

3 047

Zysk (strata) brutto

2 259

Zysk (strata) z działalności zaniechanej

0

Zysk (strata) netto

-519

Aktywa razem

93 450

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

44 820

Zobowiązania długoterminowe

16 261

Zobowiązania krótkoterminowe

28 559

Kapitał własny

48 630

Kapitał zakładowy

9 572

Liczba akcji

19 021 600

Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję

0

Wyniki skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

104 233

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

2 738

Zysk (strata) brutto

2 609

Zysk (strata) z działalności zaniechanej

0

Zysk (strata) netto

-416

Aktywa razem

87 293

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

33 505

Zobowiązania długoterminowe

6 483

Zobowiązania krótkoterminowe

27 022

Kapitał własny

53 788

Kapitał zakładowy

9 572

Liczba akcji

19 021 600

Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję

0,12

Wyniki skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

112 074

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

7 395

Zysk (strata) brutto

7 609

Zysk (strata) z działalności zaniechanej

0

Zysk (strata) netto

2 881

Aktywa razem

86 335

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

31 130

Zobowiązania długoterminowe

6 302

Zobowiązania krótkoterminowe

24 828

Kapitał własny

55 205

Kapitał zakładowy

9 572

Liczba akcji

19 021 600

Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję

0,23

Wyniki skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

107 553

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

7 158

Zysk (strata) brutto

8 601

Zysk (strata) z działalności zaniechanej

0

Zysk (strata) netto

3 696

Aktywa razem

85 000

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

24 719

Zobowiązania długoterminowe

6 498

Zobowiązania krótkoterminowe

18 221

Kapitał własny

60 281

Kapitał zakładowy

9 572

Liczba akcji

19 021 600

Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję

0.31

Wyniki skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

102 814

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

11 577

Zysk (strata) brutto

11 868

Zysk (strata) z działalności zaniechanej

0

Zysk (strata) netto

6 330

Aktywa razem

81 669

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

19 643

Zobowiązania długoterminowe

7 595

Zobowiązania krótkoterminowe

12 048

Kapitał własny

62 026

Kapitał zakładowy

9 572

Liczba akcji

19 022

Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję

0,29

Wyniki skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

100 934

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

10 846

Zysk (strata) brutto

11 068

Zysk (strata) z działalności zaniechanej

0

Zysk (strata) netto

5 915

Aktywa razem

80 863

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

19 307

Zobowiązania długoterminowe

5 799

Zobowiązania krótkoterminowe

13 508

Kapitał własny

61 556

Kapitał zakładowy

9 572

Liczba akcji

19 022

Zadeklarowana lub wypłacona w danym roku dywidenda w PLN na jedną akcję

0,27

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Wyniki skonsolidowane

Rentowność sprzedaży netto (zysk netto/przychody ze sprzedaży)

-1,01%

Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

1,33

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

55,42%

Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem)

-1,03%

Wyniki skonsolidowane

Rentowność sprzedaży netto (zysk netto/przychody ze sprzedaży)

0,93%

Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

1,52

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

51,79%

Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem)

0,93%

Wyniki skonsolidowane

Rentowność sprzedaży netto (zysk netto/przychody ze sprzedaży)

1,38%

Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

1,79

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

47,92%

Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem)

1,26%

Wyniki skonsolidowane

Rentowność sprzedaży netto (zysk netto/przychody ze sprzedaży)

-0,52%

Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

2,01

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

47,96%

Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem)

-0,56%

Wyniki skonsolidowane

Rentowność sprzedaży netto (zysk netto/przychody ze sprzedaży)

-0,40%

Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

2,34

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

38,38%

Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem)

-0,48%

Wyniki skonsolidowane

Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży)

2.57%

Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

2.18

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

36.06%

Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem)

3.34%

Wyniki skonsolidowane

Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży)

3.44%

Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

3.07

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

29.08%

Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem)

4.35%

Wyniki skonsolidowane

Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży)

6,16%

Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

4,59

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

20,05%

Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem)

7,75%

Wyniki skonsolidowane

Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem)

5.86%

Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące)

3.92

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)

23.88%

Wskaźnik rentowności na aktywach (zysk netto/aktywa ogółem)

7.31%

Ok, rozumiem