Aktualności

PROTEKTOR S.A. podejmuje współpracę z SOFTGENT Sp. z o.o.

https://www.protektorsa.pl/wp-content/uploads/2021/05/PROTEKTOR-x-SOFTGENT.pdf

Nie zwalniamy tempa. Kolejny ważny krok za nami… :D

Właśnie dziś podpisaliśmy umowę z ważnym dla nas Partnerem z północy Polski.

PROTEKTOR x PROSAVE.PL

Biorąc pod uwagę nasz nieustanny rozwój oraz działania zgodne z założeniami i strategią.
Miło nam poinformować, iż właśnie dziś podjęliśmy bardzo ważną dla nas współpracę z jednym z najważniejszych dystrybutorów na rynku PPE.
Już niebawem za pośrednictwem
Prosave.pl – Kompleksowy Dostawca BHP
będziecie mogli zaopatrzyć siebie i swoich pracowników w buty z naszych najnowszych kolekcji, Road, Trax i Contruct.
Współpraca zapowiada się obiecująco.
Taking into account our continuous development and actions in accordance with the assumptions and strategy.
We are pleased to announce that today we have started cooperation with one of the most important distributors on the PPE market.
Soon, through
Prosave.pl – Kompleksowy Dostawca BHP
, you will be able to provide yourself and your employees with shoes from our latest collections, Road, Trax and Contruct.
The cooperation looks promising.

FALCON ratownictwo medyczne

To oni często jako pierwsi stają do walki z czasem o życie i zdrowie innych ludzi. Właśnie dlatego do projektu obuwia specjalistycznego dla zespołów ratowniczych podeszliśmy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez samych ratowników.
My odliczamy już do oficjalnej premiery tego modelu, a Ty sprawdź już dziś, w jakie technologię został wyposażony FALCON dla ratownictwa medycznego.
Kategoria ochrony: S3.
Właściwości ochronne: P, SRC, E, FO, HI, CI, WR, WRU.

Nowy model – FALCON

Obserwujemy, słuchamy, wyciągamy wnioski i tworzymy…
Funkcjonariusze wskazywali na nieprzewidywalne okoliczności, w jakich przychodzi im wyruszać na akcję, zmienność podłoża, po którym się poruszają oraz niezwykle szybkie tempo przygotowywania się do wyjazdu z jednostki.
Nasz nowy Falcon poza standardowymi właściwościami ochrony buta strażackiego wyposażony został w technologię TEMP CONTROL (kontrola temperatury)-świetnie sprawdza się zarówno w zimie, jak i latem, poprzez zastosowanie skóry z UV PROTECTION i membrany. To rozwiązanie zaprojektowane zostało z myślą o całorocznej służbie, jak również całodobowych akcjach ratunkowych.
Do tego wzmocniona cholewka, wyposażona w dodatkową ochronę ścięgna Achillesa i kostki, by zapewnić stabilność i zwiększyć komfort poruszania się. Cechuje go wysoka odporność na ścieranie, oddychalność i doskonała wodoodporność.

We observe, listen, draw conclusions and create …
Officers indicated the unpredictable circumstances in which they had to set off for action, the changeability of the ground on which they were moving and the extremely fast pace of preparation for leaving the unit.
Our new Falcon, in addition to the standard protection properties of a firefighter’s boot, is equipped with the TEMP CONTROL technology (temperature control) – it works great both in the ground and in summer, thanks to the use of leather with UV PROTECTION and a membrane. This solution has been designed for year-round service as well as for 24-hour rescue operations.
In addition, a reinforced upper, equipped with additional protection of the Achilles tendon and ankle to ensure stability and increase the comfort of movement. It is characterized by high abrasion resistance, breathability and excellent water resistance.

NOWY model buta strażackiego FALCON

FALCON to linia stworzona z myślą o bezpieczeństwie służby i ergonomii pracy jednostek bojowych Straży Pożarnej. Przyglądając się warunkom, jakie zastają podczas akcji ratunkowych, przygotowaliśmy projekt uwzględniający potrzeby, które nam sygnalizowali.

Obuwie strażackie FALCON czeka na oficjalną premierę jeszcze w tym roku, jest na ostatnim etapie certyfikacji.

The FALCON is a line created with the safety of the service and ergonomics of work of the Fire Brigade combat units in mind. Looking at the conditions that they encounter during rescue operations, we prepared a project that took into account the needs they signaled to us.

The FALCON firefighter footwear is awaiting official release later this year, and is in the final stages of certification.

Protektor x eobuwie

Rozpoczynając weekend dzielimy się dobrymi wiadomościami.
Oficjalnie nasza spółka podejmuje współpracę z
eobuwie.pl

 • sklepem internetowym, liderem technologicznym i sprzedażowym w Europie.
  Obuwie paramilitarne już niebawem znajdzie się w ofercie sklepu.
  Starting the weekend we share some good news.
  Our company officially starts cooperation with eobuwie.pl – an online shop, a leader in technology and sales in Europe.
  Paramilitary footwear will soon be available in the shop’s offer.
  Stay tuned

Nowa linia TRAX

Linia TRAX wyposażona została w podszewkę o podwyższonych wskaźnikach odprowadzania potu. Współczynnik pary wodnej (pochłanianie potu) uzyskany podczas testów dla tego modelu to 343,3 mg/cm2, podczas gdy wymagania normy to 15mg/cm2.
Dodatkowo podszewka o zwiększonej przepuszczalności pary wodnej – wymagania normy to min 0,8 mg/(cm2h) – nasz wynik to 42,90 mg/(cm2h).

TRAX is also an upper with increased rates of sweat evacuation. The water vapor coefficient (sweat absorption) obtained during tests for this model is 343.3 mg / cm2 – the standard requirements are 15 mg / cm2. 
In addition, a lining with increased water vapor permeability – the standard requirements are at least 0.8 mg / (cm2h) – our result is 42.90 mg / (cm2h). 

Ochrona ścięgna Achillesa

Ścięgno Achillesa (inaczej ścięgno piętowe) jest tkanką łączącą mięsień trójgłowy łydki z kością piętową.  Podczas skurczu, mięsień ten pociąga za ścięgno, dzięki czemu możemy wspinać się na palce, uprawiać sporty, czy też prawidłowo chodzić. Jest ono największym ścięgnem w naszym organizmie. Ma średnio 15 cm długości oraz do 2,5 cm średnicy w przekroju. Swoją budową przypomina strukturę „liny okrętowej”. Oznacza to, że stworzone jest z czterech wiązek, które ulegają skręceniu i skrzyżowaniu. Takie skręcenie daje ścięgnu dużą wytrzymałość. Przenosi ono do  3,9-krotności masy ciała podczas chodzenia oraz do  7,7-krotności masy ciała podczas biegu. Niestety, taka budowa wpływa też na jego urazy, które bywają trudne do leczenia i rekonwalescencja trwa długo. Do urazu dochodzi zazwyczaj na wysokości 2-6 cm powyżej guza piętowego, gdzie ścięgno jest najcieńsze i najgorzej ukrwione.

Bardzo ważnym aspektem zabezpieczającym przed urazem w obrębie stopy jest dobra jej stabilizacja. Natura podarowała nam stabilizację czynną (mięśnie) i bierną (więzadła). Technologia dodatkowo oferuje odpowiednie obuwie. Stabilne obuwie to takie w którym czujemy się wygodnie i nie „ucieka nam pięta”. Zazwyczaj są to buty o szerszej podeszwie i wyższym systemie wiązania/sznurowania.

Ponadto ważnym elementem dobrego/zdrowego obuwia jest elastyczna podeszwa. Zapewnia ona jak najbardziej zbliżony do naturalnego cykl chodu. Stymuluje to zarówno mięśnie jak i stawy do pracy, nie doprowadzając do „rozleniwienia stopy”. Pamiętajmy, dobrze zaopiekowana stopa to solidny fundament dla ciała.

The Achilles tendon (or calcaneus tendon) is the tissue that connects the calf’s triceps muscle to the calcaneus. During contraction, this muscle pulls the tendon, thanks to which we can climb on our fingers, play sports or walk properly. It is the largest tendon in our body. It is 15 cm long on average and up to 2.5 cm in diameter in cross section. It’s structure resembles the structure of the „hawser”. This means that it is made of four bundles that twist and cross. Such a twist gives the tendon high strength. It carries up to 3.9 times body weight when walking and up to 7.7 times body weight when running. Unfortunately, such a structure also affects injuries, which are sometimes difficult to treat and convalescence takes a long time. The injury usually occurs 2-6 cm above the calcaneal tuber, where the tendon is thinnest and poorly supplied with blood.

A very important aspect of preventing injury to the foot is its good stabilization. Nature has given us active (muscles) and passive (ligaments) stabilization. The technology also offers the proper footwear. Stable footwear is one in which we feel comfortable and our heel does not move. Usually these are shoes with a wider sole and a higher tying/lacing system.

Moreover, an important element of a good/healthy footwear is a flexible sole. It provides the closest possible natural gait cycle. It stimulates both the muscles and joints to work, not leading to „laziness of the foot”. Remember, a well-cared foot is a solid foundation for the whole body.

ARTHUR HENDZELEK MSc in physiotherapy, certified osteopath, associate of the Carolina Medical Center

NOWY MODEL ROAD

Nowe ROAD – ODDYCHAJĄCE, O PODWYŻSZONEJ WENTYLACJI – Z MYŚLĄ O DŁUGICH GODZINACH PRACY

To, co powtarzało się w wielu Waszych rozmowach z nami o komfortowym obuwiu do pracy, to potrzeba zastosowania przewiewnych, oddychających materiałów, zapewniających jednocześnie bezpieczeństwo i wytrzymałość. Dlatego w modelu ROAD zadbaliśmy o odprowadzające wilgoć i antybakteryjne elementy konstrukcyjne.

ROAD charakteryzuje cholewka charakteryzująca o podwyższonych wskaźnikach odprowadzania potu, wytrzymałości materiałowej wraz z dodatkową ochroną ścięgna Achillesa. Współczynnik pary wodnej (pochłanianie potu) uzyskany podczas testów dla tego modelu to 343,3 mg/cm2 – wymagania normy to 15mg/cm2.

Dodatkowo podszewka o zwiększonej przepuszczalności pary wodnej – wymagania normy to min 0,8 mg/(cm2h) – nasz wynik to 42,90 mg/(cm2h).

Increased water resistance and breathability parameters of our materials – Outer leather is characterized by water permeability expressed as the weight gain of the material after 60 minutes – standard requirements 0.2 g – our result is 0.02 g. Lining – increased water vapor permeability – the standard requirements are at least 0,8mg/(cm2h) – our result is 42.90 mg / (cm2h). Water vapor coefficient (sweat absorption) – standard requirements are 15 mg / cm2 – our result is 343.3 mg / cm2 The combination of ergonomics, design and safety will become a reality with the new ROAD model, which will be available soon.

Ok, rozumiem