Protektor

Zarząd

Piotr Chełmiński

Prezes Zarządu

Pan Piotr Chełmiński posiada blisko 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami o bardzo zróżnicowanym profilu branżowym, skali i zasięgu działalności oraz strukturze właścicielskiej. W trakcie swojej kariery zawodowej odpowiadał za rozwój firm w Polsce i na arenie międzynarodowej, które stanowiły własność prywatną (w tym fundusze typu Private Equity) jak i publiczną (Skarb Państwa, GPW). Z sukcesem zarządzał wiodącymi firmami z takich branż jak FMCG, przerób ropy naftowej i gazu petrochemiczna, chemiczna, energetyczna i meblowa. Pan Piotr Chełmiński zarządzając firmami produkcyjnymi realizował kompleksowe cele w obszarze standardów ESG, inwestycji i akwizycji, restrukturyzacji i integracji, rozwoju marketingu i sprzedaży, których rezultatem był dynamiczny wzrost wartości tych firm. Na swojej drodze zawodowej Pan Piotr Chełmiński zarządzał także poważnymi sytuacjami kryzysowymi, takimi jak zniszczenie zakładu produkcyjnego w wyniku pożaru w połączeniu z utratą łańcuchów dostaw spowodowanych przez pandemię COVID-19. Wspólnie ze stworzonym przez siebie zespołem liderów odbudował utracony łańcuch wartości, zdolności produkcyjne, portfolio i relacje z klientami, przywracając firmę na dynamiczną ścieżkę wzrostu wartości. Pan Piotr Chełmiński posiada także wieloletnie doświadczenie jako członek Rad Nadzorczych i Rad Doradczych, zasiadając w komitetach Strategii i Rozwoju oraz Nominacji i Wynagrodzeń. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyżej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Politechniki Warszawskiej, London Business School oraz Center for Creative Leadership. Jego kredo biznesowe to: Uczciwość – Przejrzystość – Integralność => Inspiruj Ludzi (UPI – IL)

Kamil Gajdziński

Członek Zarządu

Pan Kamil Gajdziński dołączył do Grupy Protektor w marcu 2020 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za obszar finansów i controllingu.

W latach 2019-2020 związany był z Grupą CCC, gdzie zajmował stanowisko Managera ds. Controllingu Produkcji. Między 2015 a 2019 pełnił funkcję Kierownika Działu Controllingu w Grupie Gino Rossi, gdzie odpowiadał między innymi za proces budżetowania oraz za controlling produkcji. W latach 2013-2015, pracując na stanowisku Koordynatora Działu Controllingu Finansowego w firmie Matras S.A., Pan Kamil Gajdziński uczestniczył w procesie restrukturyzacji i sprzedaży spółki, a wcześniej, między 2008 a 2013, zajmował stanowiska od Specjalisty do Lidera Działu Controllingu w firmie Komex S.A. (sieć sklepów 5-10-15).

Pan Kamil Gajdziński ukończył studia magisterskie na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie na kierunku rachunkowość i analiza finansowa.

Ok, rozumiem