Protektor

Akcjonariat

Strtuktura
Akcjonariatu
(powyżej 5%)
Liczba
posiadanych
akcji = Liczba
głosów na WZ
% udział w kapitale
akcyjnym = % udział
w liczbie głosów
na WZ
Luma Holding Limited

6.203.561

32,61%

Porozumienie z dnia 16.10.2018 r.:
p. Piotr Szostak, p. Mariusz Szymula,
p. Andrzej Kasperek, p. Tomasz Filipiak,
p. Marcin Filipiak, MSU S.A.

5.087.212

26,74%

Porozumienie z dnia 18.10.2019 r.:
Nationale- Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny,
PKO Parasolowy- Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

1.652.632

8,69%

Pozostali inwestorzy

6.078.195

31,96%

Suma

19.021.600

100,00%

Ok, rozumiem