Przejdź do treści

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ % udział w kapitale akcyjnym = % udział w liczbie głosów na WZ
Luma Holding Limited 6258106 32.90%
Piotr Szostak 2376692 12.49%
Mariusz Szymula 1995755 10.49%
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1859000 9.77%
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 999110 5.25%
pozostali inwestorzy 5532937 29.10%
Suma 19021600 100%