Przejdź do treści

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ % udział w kapitale akcyjnym = % udział w liczbie głosów na WZ
Luma Holding Limited 6258106 32.90%
Porozumienie: p.Piotr Szostak. p.Mariusz Szymula. p.Andrzej Kasperek. p.Tomasz Filipiak. p.Marcin Filipiak. MSU S.A. 5631323 29.60%
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1859005 9.77%
PKO Parasolowy- Fundusz Inwestycyjny Otwarty 1340053 7.04%
pozostali inwestorzy 5191989 20,69%
Suma 19021600 100%