Akcjonariat

Strtuktura
Akcjonariatu
(powyżej 5%)
Liczba
posiadanych
akcji = Liczba
głosów na WZ
% udział w kapitale
akcyjnym = % udział
w liczbie głosów
na WZ
Luma Holding Limited 6068644 31,90%
Porozumienie z dnia 16.10.2018 r.:
p. Piotr Szostak, p. Mariusz Szymula,
p. Andrzej Kasperek, p. Tomasz Filipiak,
p. Marcin Filipiak, MSU S.A.
5087212 26,74%
Porozumienie z dnia 18.10.2019 r.: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
Nationale-Nederlanden
Otwarty Fundusz Emerytalny,
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa
Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty, PKO Europa Wschód - Zachód
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
1652632 8,69%
Pozostali inwestorzy 6219112 32,67%
Suma 19021600 100,00%
Ok, rozumiem