Przejdź do treści

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba posiadanych akcji = Liczba głosów na WZ % udział w kapitale akcyjnym = % udział w liczbie głosów na WZ
Luma Holding Limited 6258106 32.90%
Porozumienie z dnia 16.10.2018 r.: p.Piotr Szostak, p.Mariusz Szymula, p.Andrzej Kasperek, p.Tomasz Filipiak, p.Marcin Filipiak, MSU S.A. 5631323 29.60%
Porozumienie z dnia 18.10.2019 r.: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., PKO Parasolowy- Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Nationale- Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód- Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, PKO Europa Wschód - Zachód Fundusz Inweastycyjny Zamknięty 3622112 19.04%
pozostali inwestorzy 3510059 18,46%
Suma 19021600 100%