Przejdź do treści

Raporty

08.01.2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
21.01.2019
Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki
22.01.2019
Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki
01.02.2019
Informacja od akcjonariusza o połączeniu transgranicznym
13.02.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty