Protektor

Raporty Bieżące

Raport bieżący 11/2015 zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE

Raport bieżący 08/2015 KOREKTA treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku z uzupełnieniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów i jej strukturze – załącznik

Raport bieżący 08/2015 KOREKTA treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku z uzupełnieniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów i jej strukturze

Raport bieżący 10/2015 wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku

Raport bieżący 09/2015 podjęcie przez Walne Zgromadzenie PRT Uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 08/2015 treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku 

Raport bieżący 07/2015 Zawarcie umowy znaczącej- umowa budowy i najmu nowej hali produkcyjnej

Raport bieżący 06/2015 Propozycja terminarza wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014

Projekty uchwał ZWZ z 26.06.2015

Raport bieżący 05/2015 zgłoszenie przez Akcjonariusza wniosku o zmianę treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wniosek akcjonariusza Pana Piotra Szostaka – dywidenda 02.06.2015

Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRT

Raport bieżący 03/2015 Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 02/2015 Zawarcie warunkowej znaczącej umowy najmu

Raport bieżący 01/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Ok, rozumiem