Przejdź do treści

Walne zgromadzenie

24.07.2019
Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27.06.2019
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.