Protektor

Walne zgromadzenie

Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie

Zgłoszenie przez akcjonariusza propozycji uchwały

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do rady nadzorczej

Powołanie osób nadzorujących i zarządzających

Podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do rady nadzorczej 

Możliwa wysokość dywidendy

Zwyczajne walne zgromadzenie zgłoszenie zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza 

Ok, rozumiem