powrót

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ok, rozumiem