powrót

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia wniosek akcjonariusza

Ok, rozumiem