powrót

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ok, rozumiem