Protektor

powrót

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej przez spółkę zależną Emitenta

Ok, rozumiem