Protektor

powrót

Zawarcie umowy istotnej przez spółkę zależną

Ok, rozumiem