Protektor

powrót

Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ok, rozumiem