Protektor

powrót

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.

Ok, rozumiem