Protektor

powrót

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitenta

Ok, rozumiem