Protektor

powrót

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Ok, rozumiem