Protektor

powrót

Uznanie przez NCBR bezzasadności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu dofinansowanego przez NCBR

Ok, rozumiem