powrót

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015

Ok, rozumiem