powrót

Rezygnacja Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze sprawowanej funkcji

Ok, rozumiem