Protektor

powrót

Raport bieżący 47/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

Ok, rozumiem