Protektor

powrót

Raport bieżący 39/2018 Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

Ok, rozumiem