Protektor

powrót

Raport bieżący 24/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 11 czerwca 2018 r

Ok, rozumiem