Protektor

powrót

Raport bieżący 24/2017 Komitet Audytu – dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017. 1089)

Ok, rozumiem