Protektor

powrót

Raport bieżący 19/2018 Zgłoszenie projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitenta

Ok, rozumiem