Protektor

powrót

Raport bieżący 17/2018 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na żądanie akcjonariusza Emitenta

Ok, rozumiem