Protektor

powrót

Raport bieżący 17/2017 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wypłacie dywidendy

Ok, rozumiem