Protektor

powrót

Raport bieżący 16/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

Ok, rozumiem