Protektor

powrót

Raport bieżący 06/2016 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej PRT

Ok, rozumiem