Protektor

powrót

Raport bieżący 05/2015 zgłoszenie przez Akcjonariusza wniosku o zmianę treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ok, rozumiem