Protektor

powrót

Raport bieżący 01/2014 informacja poufna- zapłata części kolejnej raty ceny umownej w transakcji sprzedaży akcji i 50% udziałów w prawie własności znaku towarowego spółki zależnej od Emitenta

Ok, rozumiem