Protektor

powrót

Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ok, rozumiem