Protektor

powrót

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJDOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Ok, rozumiem