Protektor

powrót

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Ok, rozumiem