Protektor

powrót

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Ok, rozumiem