Protektor

powrót

Obuwie przyszłości-opracowanie inteligentnych rozwiązań (smartware).

Wniosek złożony przez Protektor S.A. – „Obuwie przyszłości-opracowanie inteligentnych rozwiązań (smartware) dla pensjonariuszy i pracowników domów opieki, szpitali, jak również rozwiązań wspierających pracę ratowników, w szczególności straży pożarnej” został rozpatrzony POZYTYWNIE.

Całkowita wartość projektu to 15 712 186,25 zł, zaś przewidywane dofinansowanie UE to 6 284 874,50 zł.

Celem projektu będzie przeprowadzenie prac B+R, w wyniku których powstanie obuwie wyposażone w inteligentne rozwiązania pozwalające m.in. na lokalizację i wykrywanie zagrożeń (smartware).

Projekt zakłada opracowanie inteligentnych rozwiązań, które zostaną wykorzystane w obuwiu produkowanym pod marką Protektor i Abeba. Obuwie przyszłości w znaczącym stopniu poprawi bezpieczeństwo w kluczowych dla Grupy segmentach rynku – opieka medyczna oraz obuwie strażackie.

Dla Grupy Protektor jest to ważny krok w przyszłość oraz realizacja jednego z wielu założeń na lata 2020-2023. Realizacja projektu „Obuwie przyszłości” w połączeniu z systemem IT pozwoli firmie rozwijać nowe możliwości rozwoju i sprzedaży.
Dane, które będzie gromadził i analizował system, pozwolą na jeszcze lepsze projektowanie przyszłych kolekcji. Będą zawierały cenne informacje zarówno dla samych użytkowników, jak i dla firmy Protektor.

Przygotowywany do realizacji projekt otwiera nowe pola do prowadzenia działalności firmy i daje marce Protektor SA możliwość stania się światowym liderem w dostarczaniu inteligentnych rozwiązań w zakresie obuwia i smartware.

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Instytucją pośredniczącą (NCBR) a Protektor SA.

Ocena projektów złożonych w pierwszej rundzie w ramach konkursu 6/1.1.1/2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) została tym samym zakończona.

Ok, rozumiem