Protektor

powrót

Nowy model CONSTRUCT już niebawem w sprzedaży

Obserwując zmagania i niełatwą pracę pracowników przemysłu drzewnego, branży budowlanej, wykończeniowej i remontowej – stworzyliśmy całkowicie nowy model buta. Linia CONSTRUCT to obuwie o sportowym charakterze, posiadające jednocześnie elementy zapewniające bezpieczeństwo i ergonomię pracy.

SPRĘŻYSTOŚĆ I LEKKOŚĆ DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU
Wyjściowym założeniem projektu była wygoda i komfort codziennego użytkowania. Sygnalizowane przez pracowników zakładów stolarskich, firm remontowych i budowalnych problemy z elastycznością obuwia, spowodowały, że w linii CONSTRUCT zadbaliśmy o podwyższoną sprężystość i lekkość.

Podniesiony nosek i tył bieżnika obuwia CONSTRUCT został zaprojektowany z myślą o zmiennych pozycjach ciała podczas pracy. Pozwala to podeszwie lepiej dopasowywać się do anatomicznych ruchów stopy podczas chodzenia, schylania się czy klękania. Ponadto, but został wyposażony w shock absorber – dodatkowy element tłumiący energię kinetyczną, odciążający stawy i zapobiegający wadom postawy i urazom.
Na komfort użytkowania wpływa także wielowarstwowa wkładka wykonana z pianki bez żelu, na bazie lateksu syntetycznego, pokryta włókniną. Dzięki zastosowaniu pianki memory wkładka świetnie dopasowuje swój kształt do stopy. Materiał jest oddychający i amortyzujący. Spełnia europejskie normy dotyczące substancji niebezpiecznych.

BEZPIECZEŃSTWO W KAŻDYCH WARUNKACH
W modelu CONSTRUCT nie zapomnieliśmy również o parametrach zapewniających bezpieczeństwo, do którego podeszliśmy wsłuchując się w Wasze potrzeby i warunki pracy. To, co udało nam się zaobserwować to różnorodność nawierzchni, po których się poruszacie i zmienność warunków pogodowych podczas pracy na zewnątrz. Dlatego też ten model obuwia posiada zaawansowany technologicznie projekt bieżnika.
Technologia self cleaning zapewniająca samoczynne odprowadzanie wody dzięki systemowi kanalików ukrytych w bieżniku, daje dodatkowe wsparcie i stabilność na mokrym podłożu. Ponadto bieżnik posiada specjalnie wyprofilowany uskok pomiędzy obszarem pięty a śródstopiem w celu ułatwienia wspinania się po drabinie czy chodzenia po schodach.
Dwuczęściowa podeszwa to także element zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie. Podeszwa środkowa wykonana jest z pianki PU, zapewniającej amortyzację. Bieżnik natomiast wykonany został z gumy, co gwarantuje przyczepność na wyboistych nawierzchniach.
Dodatkowo odporna na poślizg podeszwa (SRC), charakteryzująca się olejoodpornością (FO) i właściwościami zapewniającymi izolację spodów od zimna (CI).
Nie można też zapomnieć o zwiększonej gęstości pianki kołnierza, która pełni funkcję dodatkowej ochrony kostki, a także wykonanej z naturalnej z naturalnej nubukowej skóry cholewce o podwyższonej odporności. Cholewka wyposażona jest w nadnoski i tylniki powlekane PU, co znacznie poprawia odporność na urazy mechaniczne i na mechaniczne rozciąganie.
Ponadto skóra wierzchnia modelu CONSTRUCT cechuje się wysoką wodoodpornością. Podczas testów, gdzie przepuszczalność wody mierzona jest jako przyrost masy materiału po 60 minutach zanurzenia w wodzie, model CONSTRUCT uzyskał imponujący wynik 0,02g, podczas gdy wymagania normy to 0,2g.

Observing the struggles and difficult work of workers in the wood industry, construction, finishing and renovation industries – we have created a completely new shoe model. The CONSTRUCT line is a footwear with a sporty character, at the same time having elements ensuring safety and ergonomics.

RESILIENCE AND LIGHTNESS FOR MORE COMFORT
The initial assumption of the project was the convenience and comfort of everyday use. Problems with footwear flexibility, signaled by employees of carpentry workshops, renovation and construction companies, made us increase the elasticity and lightness in the CONSTRUCT line.

The raised toe and back of the tread of the CONSTRUCT footwear are designed for changing body positions during work. This allows the sole to better adapt to the anatomical movements of the foot when walking, bending or kneeling. In addition, the shoe is equipped with a shock absorber – an additional element that dampens kinetic energy, relieves the joints and prevents posture defects and injuries.

The comfort of use is also influenced by a multi-layer insole made of gel-free foam, based on synthetic latex, covered with non-woven fabric. Thanks to the use of memory foam, the insole perfectly adjusts its shape to the foot. The material is breathable and cushioning. Meets European standards for hazardous substances.

SAFETY IN ALL CONDITIONS
In the CONSTRUCT model, we have not forgotten about the parameters ensuring safety, to which we approached listening to your needs and working conditions. What we were able to observe is the variety of surfaces on which you are moving and the variability of weather conditions when working outside. Therefore, this footwear model has a technologically advanced tread design.

The self-cleaning technology, ensuring self-draining of water thanks to a system of channels hidden in the tread, provides additional support and stability on wet surfaces. In addition, the tread has a specially profiled step between the heel area and the midfoot of the shoe to facilitate climbing a ladder or walking up stairs. The two-piece sole is also an element designed with safety in mind. The midsole is made of PU foam, providing cushioning. The tread, on the other hand, is made of rubber, which guarantees traction on bumpy surfaces.

In addition, a skid-resistant sole (SRC), characterized by oil resistance (FO) and properties ensuring insulation of the soles from cold (CI).

One cannot forget about the increased density of the collar foam, which serves as an additional protection of the ankle, as well as the uppers made of natural nubuck leather with increased resistance. The upper is equipped with PU coated lugs and heels, which significantly improves resistance to mechanical damage and mechanical stretching.

In addition, the upper leather of the CONSTRUCT model is highly waterproof. During tests, where water permeability is measured as the weight gain of the material after 60 minutes of immersion in water, the CONSTRUCT model achieved an impressive 0.02 g, while the standard requires 0.2 g.

Ok, rozumiem