Protektor

powrót

Nowa linia TRAX

Linia TRAX wyposażona została w podszewkę o podwyższonych wskaźnikach odprowadzania potu. Współczynnik pary wodnej (pochłanianie potu) uzyskany podczas testów dla tego modelu to 343,3 mg/cm2, podczas gdy wymagania normy to 15mg/cm2.
Dodatkowo podszewka o zwiększonej przepuszczalności pary wodnej – wymagania normy to min 0,8 mg/(cm2h) – nasz wynik to 42,90 mg/(cm2h).

TRAX is also an upper with increased rates of sweat evacuation. The water vapor coefficient (sweat absorption) obtained during tests for this model is 343.3 mg / cm2 – the standard requirements are 15 mg / cm2. 
In addition, a lining with increased water vapor permeability – the standard requirements are at least 0.8 mg / (cm2h) – our result is 42.90 mg / (cm2h). 

Ok, rozumiem