Protektor

powrót

Nasza nowa maska medyczna typu IIR już dostępna!

Maski typu IIR znajdują zastosowanie na całym świecie jako ochrona przed rozprzestrzenianiem mikroorganizmów przenoszonych drogą kropelkową, 

szczególnie w sytuacji epidemii, a także do stosowania na salach operacyjnych lub innych placówkach medycznych o podobnych wymaganiach.

Zapraszamy do współpracy.

Our IIR mask is now available!

Type IIR masks are used all over the world as protection against the spread of microorganisms transmitted by airborne droplets, especially in an epidemic situation, 

as well as for use in operating room or other medical facilities with similar requirements. We invite you to cooperation.

Ok, rozumiem