Protektor

powrót

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Spółki

Ok, rozumiem