Protektor

powrót

Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących aktywa trwałe i obrotowe

Ok, rozumiem