Protektor

powrót

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Ok, rozumiem