Protektor

powrót

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Ok, rozumiem