Przejdź do treści

Kalendarium

30.11.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
30.09.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny I półrocze 2020 roku
08.07.2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
01.06.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
30.04.2020
Jednostkowy raport roczny za rok 2019
30.04.2020
Skonsolidowany raport roczny za rok 2019